UGODA Z BANKIEM – SKONSULTUJ TO Z NAMI!

Ugoda bankowa – z tym terminem spotykają się najczęściej frankowicze, którzy nie złożyli jeszcze pozwu przeciwko bankowi.
Banki wyszły z propozycjami ugód do swoich klientów dopiero wtedy, gdy kredytobiorcy zdecydowali się licznie walczyć przed sądami o swoje prawa.
Masowy napływ pozwów i w rezultacie wygranych spraw przez frankowiczów (na obecną chwilę, to ponad 90% wygranych spraw) spowodował, że banki poważnie potraktowały skalę problemu. Oczywistym jest fakt, że gdyby banki zakładały, iż prowadzenie sporów sądowych opłaca im się, to nie wdrażałyby programu zawierania ugód z frankowiczami. Natychmiastowa reakcja banków w postaci przygotowania projektów ugód, została stworzona tylko po to, aby zminimalizować straty własne.

Zdecydowanie należy to podkreślić, gdyż żaden bank do chwili obecnej w sposób oficjalny nie przyznał się do wadliwych zapisów w umowach CHF i nie przyjął na siebie odpowiedzialności za te zapisy. Propozycje, z którymi obecnie wychodzą banki do kredytobiorców są znacznie zróżnicowane i dalekie od ideału.

Karta Ugody odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Pierwszym bankiem, który zaproponował swoim klientom porozumienie w formie ugody jest Bank PKO BP, który w myśl propozycjom przedstawionym przez prezesa Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2020 roku, rozpoczął mediacje ze swoimi klientami.
W ślad za nim poszły inne banki, ale nie wszystkie skorzystały z rekomendacji jakie w tym zakresie poczyniła Komisja Nadzoru Finansowego.
Do banków, które przygotowały własne projekty ugód dla frankowiczów należą między innymi: Millennium Bank S.A., mBank S.A, a kolejna część banków jest na etapie przygotowań swoich indywidualnych propozycji ugodowych.

Biorąc pod uwagę ilość zapytań z Państwa strony w temacie ugód bankowych jakie są proponowane w ostatnim czasie, chcielibyśmy zadeklarować pomoc w mediacjach z bankiem, biorąc na siebie pełną reprezentację Państwa w takim postępowaniu.
Zainicjujemy proces zawarcia ugody, a następnie przeanalizujemy pod względem ryzyka  przedstawiony przez bank projekt ugody.
Przygotujemy dla Państwa wyliczenia hipotetycznej korzyści finansowej z zawarcia ugody bankowej, a następnie porównujemy je z możliwymi korzyściami wynikającymi z sądowego stwierdzenia nieważności umowy. Przeprowadzimy stosowne formalności związane z zawarciem ugody.
Dlatego już teraz zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu z naszą kancelarią i wysłaniem na nasz adres propozycji ugody jaką otrzymaliście od banku. Po wstępnej analizie nasi prawnicy skontaktują się z Państwem i przedstawią propozycje daleko idącej pomocy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem: 71 7070333.
Prosimy o przesłanie propozycji ugodowej lub umowy kredytowej na adres email: biuro@frankowakancelaria.pl.

img 5 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Darmowa analiza umowy

img 7 150x150 1 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Obsługujemy cały kraj

img 9 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Wieloletnie doświadczenie

Scroll to Top