Centrum aktualności – Najważniejsze informacje dla Frankowiczów

Obsługujemy klientów z terenu całego kraju – Zapraszamy do współpracy

cidf luil10c90 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Na co mogą liczyć Frankowicze jeśli wybiorą drogę sądową, nie zgadzając się na ugody proponowane przez banki.
Najnowsze wyroki TSUE – czyli jak mocne oręże otrzymują Frankowicze do walki z bankami.

Radca prawny Mateusz Płudowski w merytoryczny sposób odpowiada na kluczowe pytania dotyczące sytuacji kredytobiorców frankowych w 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na łamach magazynu Wysokie Obcasy.

Cały artykuł znajduje się pod poniższym linkiem:

https://frankowakancelaria.pl/wp-content/uploads/2024/04/Kluczowe-zagadnienia-po-wyborach-i-najnowszych-wyrokach-TSUE.pdf

KRP 240 podsumowanie 2023 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Ostatnie miesiące były dla naszej kancelarii okresem wzmożonej aktywności, co stanowi istotny element podsumowania 2023 roku!

Rok 2023 zamykamy kolejny raz 100% skutecznością w zakończonych prawomocnie sprawach.
W dalszym ciągu aktywnie uczestniczyliśmy w życiu publicznym, dzięki licznym wystąpieniom eksperckim w ogólnopolskich mediach.

Naszym celem jest rzetelne wyjaśnianie złożonej problematyki kredytów frankowych. 

Rok 2024, to będzie nadal kontynuacja doskonałej jakości usług oraz dalszy rozwój naszej kancelarii.

Dziękujemy za wspólnie spędzony rok i za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.
Gwarantujemy, że podejmiemy wszelkie wysiłki, aby kolejny rok był jeszcze bardziej udany i satysfakcjonujący dla naszych klientów!

Kontakt z naszą kancelarią:
+48608649107 kancelaria@kppp.pl www.kppp.pl

FK 14 grudnia TSUE odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r. 
(C-28/22) – Przedawnienie roszczeń banku.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2023 r. wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok. Dla banku nie będzie już opłacalne pozostanie biernym w procesie, co daje szansę kredytobiorcom na szybsze zakończenie sporu. 

TSUE odpowiedział na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w zakresie przedawnienia roszczeń banku i zarzutu zatrzymania, jaki banki często podnoszą w procesach sądowych.Trybunał podkreślił, że termin przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy nie może rozpocząć biegu później niż roszczenia konsumenta. Przepisy unijne nie pozwalają, by w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną termin przedawnienia roszczeń banku wobec kredytobiorcy rozpoczął bieg dopiero w chwili, w której ,,umowa staje się trwale bezskuteczną” tzn. po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu, podczas gdy termin przedawnienia kredytobiorcy zaczyna biec już od momentu, w którym dowiedział się albo powinien się dowiedzieć o nieuczciwym charakterze umowy kredytowej.
Co do zarzutu zatrzymania Trybunał stwierdził, że skorzystanie z tego prawa przez bank nie może ograniczać prawa kredytobiorcy do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyrok TSUE ma ogromne znaczenie dla kredytobiorców. Przede wszystkim konsumenci otrzymają rekompensatę w przypadku długotrwałego postępowania sądowego w postaci odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto, z uwagi na ryzyko przedawnienia roszczeń, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy wynosi 3 lata, banki powinny dążyć do jak najszybszego zakończenia sporu, co daje szansę dla konsumentów na szybsze zakończenie postępowania.

TSUE GRUDZIEN 07.12.2023 r odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Kolejny korzystny wyrok TSUE – Co oznacza dla Frankowiczów?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przebiegiem rozmowy dotyczącej aktualnej sytuacji Frankowiczów po wyroku TSUE z dnia 07.12.2023 r.

Materiał został przygotowany przy współpracy z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim, który w sposób merytoryczny omówił najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Cały materiał znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=vQ0MxMKZydo

image odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Kredyty frankowe – co się zmieni po wyborach

Zapraszamy Państwa do przeczytania najnowszego artykułu, opublikowanego w dniu dzisiejszym na łamach Gazety Wyborczej.

Mecenas Mateusz Płudowski odniesie się do propozycji przedstawionych przez polityków oraz wyjaśni, w jaki sposób przygotować się do procesu z bankiem.
Ten ciekawy materiał zdecydowanie stanowi wartościowe źródło informacji dla wszystkich kredytobiorców frankowych.
Zapraszamy do lektury.

Całość publikacji znajduje się pod poniższym linkiem: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,85543,30399699,kredyty-frankowe-co-sie-zmieni-po-wyborach.html

kppp KRP 221 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z kolejnej debaty na temat aktualnej sytuacji kredytobiorców frankowych, która odbyła się z inicjatywy Gazety Wyborczej w dniu 31.10.2023 r.

Całe wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do uzyskania praktycznych informacji na temat aktualnego przebiegu postępowania o unieważnienie umowy kredytu frankowego.

Naszą kancelarię reprezentował mecenas Mateusz Płudowski, którego wypowiedzi możecie Państwo usłyszeć oglądając film z całej debaty pod poniższym linkiem:

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,30356603,debata-wyborczej-wyroki-tsue-poprawily-sytuacje-frankowiczow.html

kppp odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

„Są mocne argumenty, żeby z kredytem frankowym iść do sądu.
Na co mogą liczyć frankowicze, jeśli wybiorą drogę sądową?”

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem, który pojawił się na łamach Gazety Wyborczej.

Radca prawny Mateusz Płudowski odpowiada na kluczowe pytania dotyczące sporów kredytobiorców frankowych z bankami po czerwcowych wyrokach TSUE.

Cały materiał znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://wyborcza.pl/7,111390,30062077,sa-mocne-argumenty-zeby-z-kredytem-frankowym-isc-do-sadu.html

KRP 206 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

„Po wyrokach TSUE więcej osób pójdzie do sądu”

Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem debaty dotyczącej aktualnej sytuacji frankowiczów po wyrokach TSUE, która została zorganizowana przez Gazetę Wyborczą.
Eksperci zgodnie wskazali, że teraz istnieje większa szansa na pozytywne rozstrzygnięcie spraw, co może zachęcić kolejne osoby do podjęcia walki o swoje prawa.
Jednym z prelegentów był radca prawny Mateusz Płudowski, reprezentujący naszą kancelarię.

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,30026757,frankowicze-moga-byc-odwazniejsi-eksperci-po-wyrokach-tsue.html

Film z całej debaty można obejrzeć pod poniższym linkiem: https://drive.google.com/file/d/1OFLVJkg6WP_s2jAjmCYZ1gZZ4bfcLC4J/view?usp=sharing

kppp oraz FK odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

W ostatnim czasie nasza kancelaria przygotowała szereg artykułów dotyczących korzystnych dla konsumentów wyroków TSUE z 15 czerwca 2023 roku.

Podjęliśmy w tym celu współpracę z poczytnymi serwisami w różnych częściach Polski i już teraz zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym artykułem ” TSUE finalnie stanął po stronie frankowiczów – bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału”

Materiał został przygotowany przy współpracy z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim.
Mecenas wskazuje, jakie wnioski należy wyciągnąć z wyroków TSUE oraz jakie perspektywy otwierają te decyzje dla Frankowiczów.

https://gloswielkopolski.pl/tsue-finalnie-stanal-po-stronie-frankowiczow-bankom-nie-nalezy-sie-wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kapitalu/ar/c3-17665979

Onet na www odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

W programie Onet Rano #Wiem, odbyła się interesująca rozmowa z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim, który bardzo dokładnie omówił orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 r., dotyczące dwóch istotnych spraw dla Frankowiczów.
W trakcie rozmowy mecenas Płudowski przedstawił także praktyczne wskazówki dla kredytobiorców, którzy planują podjąć działania prawne przeciwko bankom.

Zapraszamy Państwa do zapoznania z nagraniem, które znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=C7DBIYBI4ZI

kppp i FK odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

TSUE zdecydował i całkowicie opowiedział się po stronie Frankowiczów!
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął najważniejszą obecnie sprawę dla kredytobiorców, banków i sądów.

Pierwsza z rozpatrywanych spraw, C-520/21, dotyczyła wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim.
TSUE zdecydował, że stoi na przeszkodzie, by bank oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy domagał się opłaty za korzystanie z kapitału. 

Druga sprawa, w której orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nosi sygnaturę C-287/22. Dotyczy ona tzw. zabezpieczenia.
Chodzi o wnioskowane przez Frankowiczów o zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego w kwestii ważności umowy kredytowej.
Również w tym przypadku TSUE stanął po stronie konsumentów!

KRP 197 200 TSUE odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 08 czerwca 2023 roku (sygn C-570/21) wyraźnie stanął po stronie kredytobiorców frankowych, którzy część środków z kredytu wykorzystali na cel związany z działalnością gospodarczą.

W powyższej sprawie TSUE poparł więc szeroką definicję konsumenta.

Nie jest już problemem, jeżeli:

👉 w kredytowanej nieruchomości była zarejestrowana działalność gospodarcza
lub
👉 kredyt zaciągnięty został wspólnie z osobą prowadzącą działalność

nowa kppp i FK odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Bardzo ważna decyzja dla Frankowiczów!
Wkrótce TSUE wyda dwa ważne wyroki dotyczące umów kredytowych w CHF.

Już niewiele ponad miesiąc dzieli nas od ogłoszenia wyroku w kluczowej dla Frankowiczów sprawie.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie, czy można zawiesić spłatę raty na czas postępowania sądowego przeciwko bankowi, oraz czy w przypadku nieważności umowy kredytowej bankowi i konsumentowi przysługuje opłata za korzystanie z kapitału.

Wyrok zapadnie 15 czerwca 2023 roku o godz. 9:30

AWARD 2023 Franking 2 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o zajęciu przez naszych prawników I miejsca w rankingu kancelarii frankowych przeprowadzonym przez zespół franking.com.pl w 2023 r.

Dziękujemy naszym klientom za pozytywne opinie!

Zobacz więcej

KRP 148 TSUE odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia 16 lutego 2023 roku  w sprawie C-520/21 w przedmiocie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w całości korzystna dla kredytobiorców frankowych.

 • Po unieważnieniu umowy banki nie mogą się domagać od konsumenta żadnych dodatkowych roszczeń poza zwrotem kapitału kredytu.
 • Kredytobiorca może się natomiast domagać zwrotu uiszczonych rat, odsetek od dnia wezwania do zapłaty oraz dodatkowych roszczeń.

TSUE 16 luty 2023 rok – Zapraszamy do zapoznania się z materiałem znajdującym się pod poniższym linkiem:
https://frankowakancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/02/TSUE-16-luty-2023r..pdf

styczen 010 1 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Zachęcamy Państwa do wysłuchania podcastu „Na czym polega ugoda z bankiem?”,
który ukazał się na łamach serwisu DZIENNIK GAZETA PRAWNA
„DGP Talk – Obiektywnie o biznesie”
przy współpracy z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim.

Z materiału dowiecie się Państwo jak w rzeczywistości wygląda temat związany z ugodami proponowanymi przez banki i dlaczego frankowicze w dalszym ciągu wybierają drogę sądową.

Całość podcastu można odsłuchać pod poniższym linkiem:
https://www.gazetaprawna.pl/podcasty/obiektywnie-o-biznesie/wideo/8644503,mateusz-pludowski-zamkniecie-kredytu-wczesniejsza-splata-nie-jest-czyms-co-wyklucza-droge-sadowa-podcast.html

KRP 181 podsumowanie 2022 A 1 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa
Rok 2022 zamykamy 100% skutecznością w zakończonych prawomocnie sprawach.
Był to również rok pełen eksperckich wystąpień w prasie ogólnopolskiej, gdzie w sposób rzetelny wyjaśnialiśmy frankowiczom, iż zdecydowanie warto walczyć o swoje prawa w sądzie, nie godząc się na krzywdzące zapisy w umowach kredytowych.
Padały ważne pytania i wyczerpujące odpowiedzi.
Robiliśmy wszystko, aby zespół naszej kancelarii w sposób profesjonalny doradzał, analizował i obsługiwał Państwa na najwyższym poziomie.
Warto zaznaczyć również, iż obecnie prowadzimy w Państwa imieniu ponad 900 spraw w sądach, i to właśnie pokazuje w jak ogromnym stopniu obdarzyliście nas Państwo zaufaniem – za co ogromnie dziękujemy.
Zapewniamy Państwa, że dołożymy wielkich starań, aby kolejny rok 2023 był jeszcze lepszy!
KRP 179 Grafika artykulu odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Ugoda frankowa z mBankiem. Co musi wiedzieć kredytobiorca?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą kolejną publikacją „Ugoda frankowa z mBankiem. Co musi wiedzieć kredytobiorca?” To kolejny nasz artykuł, który został opublikowany na łamach serwisu DZIENNIK GAZETA PRAWNA przy współpracy z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim. Zachęcamy do lektury.

Całość publikacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8608152,ugoda-frankowa-z-mbankiem-co-musi-wiedziec-kredytobiorca.html

KRP 178 Gazeta Prawna odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Drodzy Państwo, Zachęcamy gorąco do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją „Poradnik frankowicza. O czym należy wiedzieć przed pozwaniem banku?” Artykuł został opublikowany na łamach serwisu DZIENNIK GAZETA PRAWNA przy współpracy z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim.

Całość publikacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8599921,poradnik-frankowicza-o-czym-nalezy-wiedziec-przed-pozwaniem-banku.html

KRP 176 ONET odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym artykułem, który pojawił się na na łamach serwisu Business Insider.
Radca prawny Mateusz Płudowski udziela w nim praktycznych wskazówek dla frankowiczów planujących wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi.
W naszym materiale prasowym pojawiają się bardzo istotne pytania w kwestii kredytów frankowych i padają rzeczowe odpowiedzi.
 
Całość publikacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
Onet FB FK 1 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozmową jaką redaktor serwisu Business Insider Polska Marcin Lis
przeprowadził z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim w ramach programu „Biznes Teraz”.
Celem wywiadu było między innymi przekazanie praktycznych wskazówek dla osób planujących wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi. 

Całość materiału znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://www.onet.pl/video/programy/kredyty-frankowe/4v29f74,6c2ea0e6

1 do FK i WZB 1 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym artykułem „O czym należy wiedzieć przed pozwaniem banku – niezbędnik frankowicza 2022 r.”

Artykuł został opublikowany na łamach serwisu GŁOS WIELKOPOLSKI przy współpracy z radcą prawnym Mateuszem Płudowskim.

Całość artykułu znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://gloswielkopolski.pl/o-czym-nalezy-wiedziec-przed-pozwaniem-banku-niezbednik-frankowicza-2022-r/ar/c3-16815735

Karta Aktualnosci 1 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z mecenasem Mateuszem Płudowskim, który został opublikowany w Business Insider Polska. Podczas rozmowy w sposób obszerny omawiana jest możliwość zawieszenia spłaty kredytu na czas trwania sporu sądowego z bankiem.

Zapraszamy do lektury!

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zawieszenie-splaty-kredytu-w-chf-to-mozliwe/mgzslwt

Karta Aktualnosci odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora frankowicza.
Narzędzie jakie Państwa oddajemy pozwoli skutecznie wyliczyć nadpłatę kredytu frankowego w oparciu o przedstawione przez Państwa dane.
Pozbądź się kredytu frankowego i uzyskaj zwrot pieniędzy.

Kalkulator CHF – START

Grafika frankowa kancelaria odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem
„Ugoda frankowa z bankiem? To się nie opłaca”,
który został opublikowany w Business Insider Polska.
Artykuł powstał przy współpracy platformy internetowej ONET z mecenasem Mateuszem Płudowskim.

Całość artykułu znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ugoda-frankowa-z-bankiem-to-sie-nie-oplaca/n2dql8x

Grafika do FK 1 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Współpraca przy artykule „Sądowe bitwy frankowiczów” w branżowym dwumiesięczniku ” Radca Prawny” – 01.10.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Sądowe bitwy frankowiczów” który został opublikowany w branżowym dwumiesięczniku „Radca Prawny”. Artykuł powstał przy współpracy z mec. Mateuszem Płudowskim

Zobacz artykuł

Polityka FB MP odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa
Zachęcamy do zapoznania się z kolejną publikacją kancelarii, która ukazała się tym razem na łamach tygodnika POLITYKA.
W naszym najnowszym artykule wyraźnie wskazujemy frankowiczom, dlaczego nie warto wstrzymywać się z decyzją o skierowaniu pozwu przeciwko bankowi, mimo braku uchwały Sądu Najwyższego.

Artykuł dostępny zarówno w wydaniu tradycyjnym (papierze) z dnia 22.09.2021 r., jak i wersji online pod poniższym linkiem:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2135556,1,frankowiczu–nie-zwlekaj-z-pozwem.read

lipiec 9 kopia odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa
Przedstawiamy Państwu podsumowanie pierwszego półrocza 2021 roku w naszej Kancelarii.

Po bieżące aktualności zapraszamy serdecznie na naszą stronę: www.kppp.pl

pdf maj e1621254585820 3 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną naszą publikacją dotyczącą kredytów frankowych, która ukazała się w dniu dzisiejszym na łamach Newsweek Polska.
Informujemy w nim, dlaczego warto już dziś złożyć pozew przeciwko bankom, nie czekając na uchwałę Sądu Najwyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Zobacz więcej

Uchwala sadu najwyzszego newswwek odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy z tygodnikiem Newsweek Polska.
Zostaliśmy partnerem merytorycznym w zakresie najnowszego artykułu o tematyce frankowej.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Zobacz więcej

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie tzw. kredytów frankowych.

Niebawem zbierze się IC Sądu Najwyższego, która ma wyjaśnić szereg bardzo istotnych zagadnień prawnych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych kursem franka szwajcarskiego.

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału w tej sprawie.

Pod koniec zeszłego roku prezes KNF-u apelował o rozwiązanie problemu kredytów frankowych poprzez zawarcie ugoda miedzy Frankowiczami i bankami.
Jednak czy takie ugody są korzystne dla frankowiczów i czy same banki są nimi zainteresowane?

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału w tej sprawie.

img 5 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Darmowa analiza umowy

img 7 150x150 1 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Obsługujemy cały kraj

img 9 odfrankowienie kredytu kancelaria frankowa

Wieloletnie doświadczenie

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. W każdej chwili możesz zmienić to ustawienie w naszym centrum prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka Prywatności

(obowiązuje od 25 maja 2018)

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług i serwisów było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. W związku z tym, przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych lub podczas korzystania z naszych usług online i offline. Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie prywatność. Każdego dnia dbamy więc o bezpieczeństwo Twoich danych. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś był pewien, że są u nas bezpieczne.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, NIP: 8961459092, REGON:021998440 We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy biuro@frankowakancelaria.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej https://frankowakancelaria.pl/

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Informacje ogólne Korzystanie z naszych Serwisów oraz uzyskiwanie informacji o ofercie może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy wyłącznie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki możliwościom wyboru to Ty decydujesz, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane, które zbieramy przetwarzamy wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:
 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda, o którą poprosimy. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją wyrazić, np. przez wpisanie danych w polach formularzy Serwisów, podczas rozmowy lub spotkania z naszym pracownikiem, poprzez wysłanie do nas zapytania e-mail. Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania naszych ofert oraz treści, reklam i innych usług w Serwisach oraz w Internecie. Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie (np. poprzez sms lub mms) lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów lub usług.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności. Tym samym informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszych Serwisach, prowadzeniu badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • dostawcy i administratorzy usług IT , w tym m.in. dostawcy systemu CRM, systemu Marketing Automation oraz innych systemów wykorzystywanych przez nas w celu prezentacji ofert lub/i realizacji umowy;
 • inni odbiorcy danych, np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej, biuro rachunkowe, inne;
 • organy publiczne, w tym Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów. Jeśli nabędziesz od nas towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez wymagany przez przepisy prawa podatkowego okres przechowywania dokumentów zawierających Twoje dane osobowe oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach. Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami: mailowo: biuro@frankowakancelaria.pl, korespondencyjnie: Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Płudowski, Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 10/10. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania. Przysługuje Ci:
 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,którepowodujezaprzestanieprzetwarzaniaprzeznasTwoichdanychw celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podanego w naszych Serwisach. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu. Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies i na profilowanie, wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na cookies i na profilowanie możesz to zrobić. Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia. Jeżeliuważasz,żeprzetwarzanieprzeznasTwoichdanychosobowychnaruszaprzepisyprawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

W naszych Serwisach oraz zewnętrznych serwisach reklamowych zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane. Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu, np. o wybór medium, czas emisji reklamy, czy kontekst jej emisji. Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi. Reklamy i treści, jakie Ci wyświetlamy mogąbyćtargetowanelubprofilowane,czylikierowanedourządzeńiprzeglądareko określonych cechach, wg różnych kryteriów. Kryteria te to:
 • geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
 • emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach lub/i serwisach zewnętrznych
 • emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);
 • informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC).
Na potrzeby profilowania treści dokonujemy też podziału użytkowników naszych Serwisów (tj. podziału grup cookie, które ci użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści wedługzachowania użytkowników w naszychSerwisach. W takiej sytuacji dokonywane przez nas profilowaniebędziesięprzejawiałowemisjireklamnaszychofertdoużytkowników,którzysą zainteresowani tak sprofilowaną ofertą. PowyższeinformacjenaTwójtematzbieraneprzeznasmogąbyćtakżewykorzystywanedo profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy siętenSerwis.Stosujemy także innetechnologietegotypu,tj.zapisiodczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym Serwisie. Ponadto pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasze Serwisy do utrzymania sesji,atakżedotworzeniastatystyk,badańianaliz,którepomagajązrozumieć,wjaki sposóbużytkownicykorzystajązestroninternetowych,coumożliwiaulepszanieichstrukturyi zawartości. Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów. Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych i ofert bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących zKancelarią Radcy Prawnego Mateusz Płudowski, Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 10/10 Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID) – co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID). Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie. Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali do profilowania oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w Internecie. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby. Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody w oknie dotyczącym cookies, jakie będzie się pojawiałoprzywejściunanaszeSerwisy.Drugimsposobemjestzmianaustawieńprzeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas ww. technologii w wyżej opisany sposób. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu. Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies. DlawyłączeniatechnologiilocalStoragezalecasiętakżenastępująceczynnościwzależnościod posiadanej przeglądarki:

Internet Explorer:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „'Pliki cookie i dane witryn sieci Web'” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage. z głównego menu wybierz Narzędzia Opcje internetowe zakładka „Zaawansowane” w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Mozilla Firefox:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage. w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii 'dom.storage.enabled' zamienić domyślną wartość 'true' na 'false'.

Chrome:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Opera:

z głównego menu wybierz Menu Ustawienia Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage. w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config.Linię 'localStorage' ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.

Safari:

należy wybrać polecenie menu Safari Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność. w miejscu "Zarządzaj danymi witryn" należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko. Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisów. Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo albo skorzystać z następujących ustawień systemów operacyjnych:

Android:

Należy wejść w Ustawienia Aplikacje odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać pamięciąpodręcznąlubcache)lubkliknąćkomendę„wyczyśćdaneaplikacji”.Cacheczypamięć podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp. Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały zapisane.

iOS:

W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie.

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Wceluświadczeniaprzeznasnaszychusługorazichulepszaniaianalizyposiłkujemysiętakże usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat niektórych wykorzystywanych przez nas usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Google Analytics

W naszych Serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jakrównieżzapobiecprzetwarzaniutakichdanychprzez Googlepoprzez pobranieizainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google Ads

DomierzeniaskutecznościreklamowanianaszychSerwisówzapośrednictwemplatformyGoogle Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą Czyzakończyłdziałanie,któreokreśliliśmyjakowartościowe.Topozwalanamoptymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
 • widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 • znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 • automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
 • widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 • możemy wyświetlać reklamy Ads osobom, które odwiedziły nasze witryny. Informacje o danych przetwarzanych przez Google znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl https://support.google.com/google-ads/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tychdanych.Nie przetwarzamy świadomie danychosobowychdzieci poniżej 16 roku ichżyciabez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

Reklamodawcy

W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Twoje dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Pamiętaj jednak, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Rozwijamy się dynamicznie, dlatego nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli lub będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o tej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku niniejszego dokumentu.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI